پیام تبریک معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده به مناسبت روز جهانی کودک

پیام تبریک معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده به مناسبت روز جهانی کودک

فروردین 14, 1399 هیچ دیدگاهی برای پیام تبریک معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده به مناسبت روز جهانی کودک ثبت نشده

جهان کودک جهانی پر از صداقت، پاکی ، دوستی و مهربانی است. جهانی مملو از سادگی و خلوص دل. واژه