ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی گروه‌های آموزشی و تربیتی

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی گروه‌های آموزشی و تربیتی

خبر اسفند 11, 1398 هیچ دیدگاهی برای ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی گروه‌های آموزشی و تربیتی ثبت نشده

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی گروه‌های آموزشی و تربیتی به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، وزیرآموزش‌وپرورش به‌منظور استفاده

جزئیات سهمیه بنزین راهبران آموزشی و معلمان عشایری و روستایی

جزئیات سهمیه بنزین راهبران آموزشی و معلمان عشایری و روستایی

خبر اسفند 11, 1398 هیچ دیدگاهی برای جزئیات سهمیه بنزین راهبران آموزشی و معلمان عشایری و روستایی ثبت نشده

جزئیات سهمیه بنزین راهبران آموزشی و معلمان عشایری و روستایی به گزارش معاونت آموزش ابتدایی و به نقل از گروه

بیانات وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد کلاس های جبرانی

بیانات وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد کلاس های جبرانی

خبر بهمن 27, 1398 هیچ دیدگاهی برای بیانات وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد کلاس های جبرانی ثبت نشده

وزیرآموزش‌وپرورش اظهار کرد: ساعاتی را که به خاطر تعطیلی‌های مختلف دانش آموزان نتوانستند در کلاس درس حاضر شوند، از طریق