نشست تخصصی معلمان مدارس چندپایه شهرستان نقده

خبر شهریور 19, 1399 هیچ دیدگاهی برای نشست تخصصی معلمان مدارس چندپایه شهرستان نقده ثبت نشده

نشست تخصصی معلمان مدارس چندپایه شهرستان نقده معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده در قالب توانمندسازی و بهسازی معلمان مدارس چندپایه

پیام تبریک معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده به مناسبت روز جهانی کودک

پیام تبریک معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده به مناسبت روز جهانی کودک

خبر فروردین 14, 1399 هیچ دیدگاهی برای پیام تبریک معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نقده به مناسبت روز جهانی کودک ثبت نشده

جهان کودک جهانی پر از صداقت، پاکی ، دوستی و مهربانی است. جهانی مملو از سادگی و خلوص دل. واژه