بیانات وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد کلاس های جبرانی

بیانات وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد کلاس های جبرانی

خبر بهمن 27, 1398 هیچ دیدگاهی برای بیانات وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد کلاس های جبرانی ثبت نشده

وزیرآموزش‌وپرورش اظهار کرد: ساعاتی را که به خاطر تعطیلی‌های مختلف دانش آموزان نتوانستند در کلاس درس حاضر شوند، از طریق